Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα αρμόδια στελέχη της ομάδας έργου, κ. Χαντζή Αναστασία στο τηλέφωνο 2821028307 ημέρες και ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα- Παρασκευή 10:00-14:00.

Footer Image