ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥΣ) & ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ τους ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ – Γ ΚΥΚΛΟΣ

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ως δικαιούχος της ενταγμένης πράξης «Σχέδιο Δράσης του Επιμελητηρίου Χανίων για την Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε τομείς της RIS3Crete» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5100868 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020»,

Καλεί

αυτοαπασχολούμενους & εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως του κλάδου απασχόλησης τους) σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που έχουν έδρα ή υποκατάστημα στην Περιφέρεια Κρήτης/  Περιφερειακή Ενότητα Χανίων,

να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής τους σε δράσεις κατάρτισης & πιστοποίησης.

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 13/10/2023 και ώρα 00:00:01.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι: 23/10/2023 και ώρα 23:59:00

 

Αιτήσεις συμμετοχής στην διεύθυνση https://chania-cci.ops.education

 

 

 

  1. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (εδώ)
  • 1.1.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - Συναφείς σπουδές ανά πρόγραμμα κατάρτισης (εδώ)
  • 1.2.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β1 - Υπόδειγμα-Δήλωσης-de-minimis_Επιχειρήσεις (εδώ)
  • 1.3.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β2 - Υπόδειγμα-Δήλωσης-de-minimis_Αυτοαπασχολούμενοι (εδώ)

 

Footer Image